Galeria

Kilka z naszych produktów

W 2014 roku zakupiliśmy obrabiarkę TAE-35 „HANKA” w ramach Realizacji operacji Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

BERGMET

Krzysztof Szutenberg
Pomysk Wielki 100
77-121 Pomysk Wielki
NIP 842-127-18-41

+48 505 120 053

bergmet.biuro@gmail.com

Desig and photo